HANAPIN ANG LOKAL NA PAG-AALAGA NG MGA BATA NA NAGMAMAHAL

OO KAMI SA CHILDCARE DAHIL...

Ang 90% brain development ay nangyayari mula sa kapanganakan hanggang 5.

Ang bawat bata ay nararapat na mailagay sa isang mataas na kalidad na programa ng pangangalaga.

Ang mataas na kalidad na pangangalaga ay maaaring makatulong sa iyong anak na maabot ang kanyang buong potensyal ng pag-aaral.

Ang mataas na kalidad na pangangalaga ay maaaring makatulong at mapadali ang pisikal, nagbibigay-malay, panlipunan at emosyonal at pag-unlad ng wika ng iyong anak.

Ang mataas na kalidad na pangangalaga ng bata ay maaaring magsulong ng mataas na kalidad na mga karanasan sa maagang pag-aaral na nagreresulta sa tagumpay sa paaralan at buhay.

Ang mataas na kalidad na pangangalaga sa bata ay nagbibigay ng isang malusog, pare-pareho, tumutugon at mapagmalasakit na kapaligiran para sa iyong anak upang itaguyod ang kanyang pag-aaral at pag-unlad.

Kaya, Sabihin nating OO SA CHILDCARE dahil:

Para sa panghabambuhay na tagumpay, ang bawat bata ay nangangailangan ng isang nayon ng mga tagapag-alaga, paaralan at komunidad upang magtulungan upang matiyak ang isang malusog na paglaki at pag-unlad ng bata sa kanilang pangangalaga.

Mga Paparating na Kaganapan

SPRING FUN AND LEARNING CHILDCARE FAIR

Sabado Hunyo 10, 2023
10:00 am - 1:00 pm
Oakton Community Center
4701 Oakton St, Skokie, IL 60076
Magkakaroon tayo ng musika, sayawan, mga aktibidad ng mga bata, pagkain, mga premyo at marami pa.

SABI NG OO SA ECE TEACHER CAREER FAIR (expired)

Sabado ABRIL 29, 2023
10:00 am - 1:00 pm
SABIHIN NG OO SA CHILDCARE
9233 SHERMER ROAD, MORTON GROVE, IL

Kaganapan
Pagtatanong:

Pangalan

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring
tumawag sa 847-410-9124 o
E-mail info@sayyestochildcare.org
Website: sayyestochildcare.org

Sabihin ang Oo sa Pangangalaga sa Bata!

Ang aming kampanya, Say Yes to Child Care, ay may nagkakaisang layunin na tulungan ang mga pamilya na mag-apply para sa Illinois Child Care Assistance Program (CCAP) at makahanap ng mataas na kalidad na pangangalaga ng bata sa isang lugar na pinakamalapit sa kanila sa North Cook County.

Ano ang Illinois CCAP?

Ang Illinois Child Care Assistance Program ay isang programa na tumutulong sa mga pamilya na magbayad para sa pangangalaga ng bata sa center at home based na mga setting.

Kwalipikado ba ako?

Ang Illinois CCAP ay isang programang batay sa kita at ginagamit ang iyong pinagsamang kita ng sambahayan upang matukoy ang pagiging karapat-dapat. 

Kwalipikado ako, ano ngayon?

Tutulungan ka namin sa paghahanap para sa proseso ng aplikasyon para sa childcare at paghahanap ng mataas na kalidad na pangangalaga sa iyong lugar kasama ng mga provider na tumatanggap ng CCAP